„JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY” 2011

Artystą Ludowym 2011 roku został Zygmunt Jakubowski, skrzypek z Rudy Zajączkowskiej. W kategorii Animator Kultury Ludowej 2011 laureatką została Teresa Klimczak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Marzysz. Przyznano również dwie nagrody specjalne. Pierwszą z nich odebrał dr Stanisław Cygan, badacz świętokrzyskiej gwary, natomiast druga przypadła Jerzemu Szczepankowi, dokumentaliście regionalnej muzyki ludowej. Nagroda za całokształt osiągnięć trafiła do obecnego na scenie od 60 lat, śpiewaka Stefana Wyczyńskiego, kierownika kapeli z Lubczy w powiecie jędrzejowskim. Nagrodę słuchaczy Radia Kielce, którzy oddawali swoje głosy poprzez sms, zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Leśmianie”.

JAWOR U ZRODEL KULTURY 2011 4JAWOR U ZRODEL KULTURY 2011 3JAWOR U ZRODEL KULTURY 2011 2JAWOR U ZRODEL KULTURY 2011 1