„JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY” 2023 – ELIMINACJE REGIONALNE