JAWOR U ŹRÓDEŁ KULTURY

Program koncertu „Jawor u źródeł kultury” połączony z wręczeniem świętokrzyskich „Jaworów”

Kielce Plac Artystów

17 czerwca 2023 r.

godz. 16.00 – 16.20: przemarsz korowodu prowadzonego przez ZPiT „Piekoszowianie”
godz. 16.20 – 16.30: ZPiT „Piekoszowianie”, „Rozśpiewana Gromada” z Korytnicy
godz. 16.30 – 16.45: ZPiT :Żeromszczyzna”
godz. 16.45 – 17.00: ZPiT „Łopuszno”
godz. 17.00 – 17.10: Wręczenie Jaworów
godz. 17.10 – 17.30: Kapela Edwarda Goli i Monika Walas
godz. 17.30 – 17.45: Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy”
godz. 17.45 – 18.00: ZPiT „Wincentowianie”
godz. 18.00 – zakończenie

Program koncertu galowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury”

Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

18 czerwca 2023 r.

godz. 11.00 – 12.00: Msza Święta w uroczystej oprawie przed zabytkowym Kościołem z Rogowa
godz. 12.00 – 12.15: przemarsz korowodu -prowadzi ZPiT „Żeromszczyzna”
godz. 12.15 – 12.25: oficjalne powitanie + powitalny taniec ZPiT „Żeromszczyzna”
godz. 12.25 – 12.45: Gość Specjalny Festiwalu – Artyści Operetki w Budapeszcie
godz. 12.45 – 13.00: Zespół Ludowy „Gajkowianie” z Gajkowa
godz. 13.00 – 13.15: Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie”
godz. 13.15 – 13.30: Zespół „Warnijsko Kapela”
godz. 13.30 – 13.45: Kapela „Siemiechowianie”
godz. 13.45 – 14.00: Zespół „Podegrodzcy Chłopcy”
godz. 14.00 – 14.15: Kapela Gamerka
godz. 14.15 – 14.30: Zespół Ludowy „Krajka”
godz. 14.30 – 14.45: Młodzieżowa Kapela Dudziarzy Wielkopolskich „Sokoły”
godz. 14.45 – 15.00: ZPiT „Mali Wielopolanie”
godz. 15.00 – 15.15: Kapela Ludowa „Kurasie” z Lubziny
godz. 15.15 – 15.30: ZPiT „Komes”
godz. 15.30 – 15.45: Kapela Romana Wojciechowskiego
godz. 15.45 – 16.00: Kapela „Trzy Morgi”
godz. 16.00 – 16.15: Zespół Ludowy „Pałuczanki”
godz. 16.15 – 16.30: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów”
godz. 16.30 – 16.45: Wręczenie Jaworów
godz. 16.45 – 17.00: Kapela Agopsowicza
godz. 17.00 – 17.15: Wiera Niczyporuk
godz. 17.15 – 17.30: Grupa Wokalna ZPiT „Kurpie Zielone”
godz. 17.30 – 17.45: Czesław Adamczyk
godz. 17.45 – 18.00: Zespół Tańca Ludowego „Promyki”
godz. 18.00 – 18.15: Zespół Śpiewaczy „Echo Łysicy”
godz. 18.15 – 18.30: Kapela Edwarda Goli z Sędziszowa
Festiwal Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury”